Waar moeten we rekening mee houden:

Als er geen scheidsrechter aanwezig is dient het thuisspelende  team voor een scheidsrechter te zorgen……..

Als beide teams het eens zijn mag er zonder scheidsrechter gespeeld worden (senioren)

Na afloop dient het thuisspelende team er zorg voor te dragen dat de uitslag ingevoerd wordt.

Dit kan door de uitslag door te mailen: wedstrijdzaken@hzvhetvennewater.nl  of via de app 06-10909743

altijd datum en wedstrijd vermelden.

Vooral in de 7e klasse spelen veel teams van HZV tegen elkaar. Van onze sponsor Eiland de Wild keukens heb ik een aantal witte shirts gekregen welke gebruikt kunnen worden als reserveshirts. Teams welke een tasje met 10 shirts willen hebben moeten mij even mailen: wedstrijdzaken@hzvhetvennewater.nl

(zolang de voorraad strekt)

Nog een  advies: Hou het ten aller tijde gezellig in het veld…..tis maar een spelletje…..

Het thuissspelend team welke de laatste wedstrijd (Vennewater) speelt is er voor verantwoordelijk dat de doelen en banken in de zaal worden opgeruimd.