Opzeggen lidmaatschap 2017-09-05T10:59:53+00:00

Lidmaatschap opzeggen

Indien je het lidmaatschap wilt opzeggen dient dat te gebeuren vóór 30 mei (na afloop van het zaalvoetbalseizoen). Je doet dit schriftelijk met inlevering van je spelerspas. Je kan dit deponeren in de HZV bus in sporthal het Vennewater. Indien de opzegging na 30 mei plaats vindt ben je voor het nieuwe (lopende) seizoen € 25,== verschuldigd. Als je overschrijving naar een andere vereniging wilt, haal je een overschrijvingsformulier bij je nieuwe vereniging en laat deze voor 30 mei ondertekenen door de secretaris van de vereniging. De secretaris raadpleegt altijd eerst de penningmeester om te kijken of de betreffende speler/speelster geen rekening heeft openstaan.

Teams

Elk team geeft zich na afloop van het seizoen middels een speciaal aanmeldformulier elk jaar opnieuw op voor de competitie en is dan ook verplicht de komende competitie met goed fatsoen af te maken.  Indien een team zich vlak voor of tijdens de competitie terugtrekt is het team een boete verschuldigd van € 300,00..