Na 44 jaar neemt het verenigingsleven afscheid van fam de Wit. Het horeacagedeelte van de sporthal werd door de Wit horeca gepacht van de gemeente waarna Kees de Wit de exploitatie voor zijn rekening nam. Nadat Ares en Ans  de Wit “café de Wit” aan de Heerenweg overgedaan hadden waren ze al snel terug te vinden in sporthal.

De Wit horeca is  door de jaren heen  voor HZV heel belangrijk geweest.  Dit is terug te vinden in de naamgeving van de vereniging. Waar we ooit HZV de Viersprong als naam voerde, genoemd naar het cafe op de Heerenweg, heeft HZV ook HZV Ares de Wit, HZV de Witburger (café de Wit en Kees Burger slagerij) en de laatste jaren HZV het Vennewater als naam gevoerd.  Ruim 25 jaar organiseert HZV een groot zaalvoetbaltoernooi met de kerst met financiële ondersteuning, u raad het al, van horeca de Wit.

Zaterdag 27 juni j.l. werd de familie in het Zonnetje gezet. Per vereniging (gebruikers van de sporthal) waren 5 leden uitgenodigd zodat we beneden de max. aantal van 30 bezoekers bleven. Onder een hapje en een drankje en meerdere sprekers namen we afscheid. Hoewel afscheid …………. Kees komen we nog 1 dagdeel tegen (vrijdagavond ??) en Ares neemt nog een paar biljart uurtjes voor zijn rekening. Fam de Wit namens heel HZV bedankt voor de mooie jaren